Nasze usługi

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (The National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE) rekomenduje terapię

poznawczo-behawioralną (CBT) do leczenia problemów o podłożu psychologicznym, ponieważ badania wykazują, że jest to szybka i skuteczna metoda.

 

Terapia CBT (na miejscu lub telefonicznie) jest stosowana w następujących przypadkach:

  • uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard, gry komputerowe, Internet),
  • przystosowanie się do niesprawności lub do poważnej choroby,
  • złość,
  • lęk (włączając lęk społeczny oraz zespół lęku uogólnionego),
  • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
  • bulimia,
  • problemy wieku dziecięcego oraz dorastania (włączając depresję oraz lęk),
  • chroniczny ból,
  • depresja,
  • bezsenność,
  • zespół obsesyjno-kompulsywny (nerwica natręctw),
  • przejadanie się,
  • panika,
  • fobie,
  • zespół stresu pourazowego,
  • zaburzenia seksualne,
  • zaburzenia somatyzacyjne,
  • stres.

Kierownik kliniki

Eva Rea

B.Sc. M.Sc. Dip. Psych. Dip. Hyp. Dip. Couns. CPsychol. AFBPsS

Eva Rea jest dyplomowanym psychologiem należącym do różnych stowarzyszeń, takich jak Rada zawodów medycznych (Health Professions Council, HPC) Brytyjskie Stowarzyszenie Psychologiczne (British Psychological Society, BPS), Brytyjskie Stowarzyszenie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnych (British Association for Behavioural & Cognitive Psychotherapies, BABCP). Eva jest również akredytowanym psychologiem specjalistą wdrażającym terapię poznawczo-behawioralną oraz terapię EMDR na terenie Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Posiada bogate doświadczenie zdobyte zarówno w prywatnym sektorze jak i państwowej służbie zdrowia w pracy z dorosłymi, nastolatkami, dziećmi oraz osobami posiadającymi prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Jej kompetencje obejmują również sporządzanie opinii medyczno-sądowych jak i nadzorowanie osób indywidualnych oraz organizacji stosujących terapię poznawczo-behawioralną lub EMDR.

Klinika terapii poznawczo-behawioralnej oferuje również:

  terapię EMDR (odwrażliwianie za pomocą ruchu gałek ocznych),
  hipnozę,
  sporządzenie opinii medyczno-sądowej,
  nadzór,
  terapię w języku polskim i angielskim,
  usługi polskiego tłumacza,
  terapię dla osób dorosłych, dzieci oraz nastolatków,
  doradztwo na miejscu lub telefonicznie.